Protokoły z obrad Naczelnej Rady Lekarskiej VI Kadencji

Protokół z posiedzenia NRL w dniu …

2 0 1 5

2 0 1 4

2 0 1 3

2 0 1 2

2 0 1 1

2 0 1 0

Zakończenie sporu ws interpretacji art 59 KEL

 

S

prawa tylko pozornie jest jednostkowym sporem kilku osób , czy też jakąś ambicjonalną rozgrywką.
Rzecz dotyczy oskarżeń jakie kierowane były jesienią 2009r pod adresem lekarzy, którzy publicznie domagali się wpisania do ustawy o izbach autonomii wyborczej stomatologów. Apogeum akcji dezawuowania liderów tego ruchu to jesień 2009 . Ślady możemy odnaleźć nawet w protokolach posiedzeń NRL – dość wyraźne sugestie ówczesnego prezesa NRL ( K. Radziwiłł ) , że koledzy występujący przeciw oficjalnej stanowisku izby zdają się naruszać zasady etyki lekarskiej .

Wniosek NRL do Trybunału Konstytucyjnego

rozporządzenia "koszykowe" niezgodne z Konstytucją