Dlaczego warto podjąć trud podważenia tych przepisów?

Wystarczającym i rozstrzygającym argumentem jest ich niezgodność z prawem .
Ponadto system rzekomego kupowania świadczeń medycznych po cenach rynkowych stwarza iluzję ,iż płatnik na normalnym rynku świadczeń sobie radzi. To powoduje zafałszowanie rzeczywistych potrzeb finansowych systemu opieki zdrowotnej, co zwalnia klasę polityczną z prób uzyskania akceptacji społecznej dla konieczności uzupełnienia finansów opieki zdrowotnej (wyższa składka, współpłacenie) i racjonalizacji wydatków.

 

W jaki sposób to działa?

K

onkursy prowadzone są w oparciu o Zarządzenia modyfikujące w sposób niedozwolony reguły opisane w ustawach (obecnie w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej). Te zmodyfikowane reguły wzmacniają w sposób nieuprawniony pozycję komisji konkursowych ustanawiając jej zdecydowaną przewagę nad oferentami w zakresie narzucania warunków finansowych przyszłych umów. W przypadku zaś , gdy część oferentów nie godzi się na zaproponowane im warunki(a ich udział jest niezbędny do pokrycia pełnego zapotrzebowania) konkursy są rozstrzygane częściowo, z pozostawieniem niewykorzystanej i przesuniętej do następnego konkursu części wartości zamówienia. Jest to praktyka naruszająca prawa oferentów do sprawiedliwego konkursu a także prawa ubezpieczonych, gdyż zazwyczaj te dodatkowe konkursy odbywają się już po wygaśnięciu poprzednich umów (w związku z czym część ubezpieczonych ma problem z uzyskaniem świadczenia do czasu rozstrzygnięcia dodatkowego konkursu).

To nie był dzień dobrych wiadomości

TK umarza postępowanie ws wniosku NRL dot.konkursów NFZ

Kontraktowanie na cenzurowanym

wokół raportu NIK

Uchwała NRL ws wystąpienia do Trybunału

wniosek NRL do Trybunału

Posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu

w sprawie wyceny świadczeń stomatologicznych i prawidłowości procedur konkursowych