Gromadzenie danych i listy oczekujących

Written by admin on 18 kwietnia 2009. Posted in Przepisy ogólne

 

————————————————————-

Listy oczekujących

Listy oczekujących na udzielenie świadczenia są w myśl art 20 ustawy( o świadczeniach zdrowotnych..) integralną częścią dokumentacji medycznej.

artykuł 20 ustawy
Jak wynika z treści w/w przepisu świadczenia udzielane są według kolejności zgłoszeń. Ust 11 upoważnia Ministra Zdrowia do wydania rozporządzenia dotyczącego kryteriów medycznych tworzenia list a ściślej mówiąc kryteriów, według których pacjenci mogą być przyjmowani bez uwzględnienia kolejności zgłoszeń.
Minister Zdrowia wydał takie rozporządzenie 26 września2005 r

W myśl tego rozporządzenia szpitale i placówki udzielające specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych powinny uwzględniać stan zdrowia zgłaszającego się pacjenta i kwalifikować go jako przypadek:

 – stabilny (wówczas świadczenie udzielane jest wg kolejności zgłoszeń) lub
– pilny (w tym przypadku pacjenta umieszcza się na liście przed pacjentami „stabilnymi”
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wytyczne do w/w rozporządzenia
 LISTY I RAPORTY Z LIST OD 2015r

2014-05

18 maja 2014 wszedł w życie obowiązek informowania w formie wywieszki o zasadach przyjęć osób o szczególnych uprawnieniach

Gromadzenie danych

Od 26.07.2008 obowiązuje:

Rozporządzenie MZ z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych | nowelizacja -sierpień 2010

Rozporządzenie ponadto precyzuje:
zawartość listy oczekujących na udzielenie świadczenia,
– sposób sporządzania miesięcznego raportu o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania.

—————————————————————–

 

Print Friendly, PDF & Email