ZRA- skoroszyt/aplikacja

Written by admin on 22 lutego 2014. Posted in Profilakt. Zranień

Dobrze się stało, że swoisty deadline sporządzenia dokumentacji działań dotyczących profilaktyki zranień miał dość bogatą oprawę medialną. Już chyba od miesiąca media medyczne przypominają o tym, że 28 lutego już blisko.
Na rynku wydawniczym pojawiły się też pozycje w formie e-booków , które miały ułatwić rozeznanie się w tym obszarze obowiązków . Niektórzy okrzyknęli je „gotowcami” – tylko kupić i przepisać. Nie wydaje się aby można uznać je za gotowce – w dużej części jednak przepisujące treść ustaw i rozporządzeń . Dokumenty takie jak :

  • Ocena ryzyka narażenia na zranienie oraz
  • Raport z działań zapobiegających zranieniom

powinny być jednak wygenerowane z uwzględnieniem sytuacji panującej w danej firmie.
Pojawiła się w ostatnim tygodniu również udostępniana bezpłatnie przez Towarzystwo Lekarzy Epidemiologów publikacja w formacie PDF i jeśli ktoś szuka owego przysłowiowego „gotowca” , to zapewne zwróci uwagę na załącznik z przykładowym wzorcem raportu- jednak wydaje się że trzeba go porządnie dostosować do lokalnych warunków .
Nie wiedzieć czemu wszystkie publikacje omijają bardzo cenną i chyba dość prostą klasyfikację stopnia narażenia , autorstwa Państwowej Inspekcji Pracy. Opiera się ona na tabelce, gdzie w wierszach odnajdujemy właściwy dla danego narażenia stopień ciężkości następstw zdarzenia , a kolumnach prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia. Na przecięciu linii właściwej kolumny z właściwym wierszem odnajdujemy pole, które oznajmia nam czy stopień narażenia jest mały , średni czy duży. I tę klasyfikację rekomendujemy do zastosowania. Określenie stopnia narażenia jest bowiem konieczne dla sporządzenia oceny ryzyka narażenia .
Czas trochę naglił, nie do końca można mieć pewność , jak skoroszyt będzie działał w różnych wersjach Excela i na różnych komputerach. Jeśli komuś nie uda sie uruchomić wszystkich funkcji automatycznego generowania dokumentów , zawsze zostaje mu podpatrzenie i przekopiowanie do jakiegoś własnego pliku( np w Wordzie)  sformułowań i schematu dokumentu, co zwolni z zastanawiania się „co by tu napisać?”
Zawsze można coś zrobić lepiej, dokładniej . Wydaje się jednak, że :

  • 1/ zawarte zostało w skoroszycie pewne minimum z metodologicznego punktu widzenia
  • 2/ jest bardzo mało prawdopodobne, aby po wygenerowaniu dokumentów wg zaproponowanego przez nas schematu inspekcja sanitarna lub pracy uznała , że obowiązek dokumentacyjny nie został w ogóle wykonany.

Można spodziewać się uwag, pytań , ale dokumentacja będzie na tyle zwarta i poprawna, że o żadnej karze mowy być nie powinno.

Powodzenia

Andrzej Cisło
Robert Stępień

downpobierz wersję 1.2 z 24 sierpnia 2014

————————
*2014-08-24 wersja 1.2 w zakładce charakterystyk miejsc pracy poprawiono przepisywanie danych o środkach ochrony i narzędziach na stanowiskach 3 i 5

wersja Raport_v1- poprawiono drukowanie arkusza oceny i usunięto błąd uniemożliwiający dowolną edycję stanowisk pracy i kwalifikacji

Print Friendly, PDF & Email