Nasze Gabinety

Written by admin on 19 kwietnia 2009. Posted in Zestawienie przepisów

Do czasu wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej (lipiec2011) praktycznie każdy  aspekt działalności naszych gabinetów regulowało odrębne rozporządzenie w zależności czy była to praktyka czy nzoz. Ustawa o działalności leczniczej ujednoliciła to w znacznym stopniu.
Działalność lekarską (jeśli nie wykonujemy jej na podstawie umowy o pracę) możemy prowadzić w formie :

  • praktyk (indywidualnych lub grupowych) lub
  • podmiotów leczniczych (dawne nzoz-y)

Najważniejsze przepisy regulujące ich działalność posegregowano w tabeli:

..

regulacje ustawowe

USTAWA o działalności leczniczej

zasady rejestracji

Rozporządzenie MZ

organ rejestrowy podmiotów leczniczych

wojewoda

organ rejestrowy praktyk lekarskich

okręgowa rada lekarska

wymogi dot.
pomieszczeń

Rozporządzenie MZ

dokumentacja medyczna

Rozporządzenie MZ z 21.12.2010

nowe regulacje dot rejestracji praktyk >>>

inne ważne (wspólne) przepisy :
Print Friendly, PDF & Email