Prawo o izbach lekarskich

Written by admin on 19 kwietnia 2009. Posted in Zestawienie przepisów

Izby Lekarskie to nic innego jak samorząd lekarzy.
Ustawa o izbach lekarskich powołała jeden samorząd dla dwóch zawodów medycznych (lekarzy i lekarzy dentystów). Pytanie czy jest to dopuszczalne pod względem konstytucyjnym pozostaje otwarte, gdyż w rozumieniu zawodów zaufania publicznego wykonujemy dwa odrębne zawody.

Wspólny samorząd jest spuścizną po sytuacji prawnej sprzed sierpnia 2004 roku kiedy to w rozumieniu zawodów zaufania publicznego wykonywaliśmy  jeden zawód – zawód lekarza.

Struktura izb okręgowych jest taka sama jak struktura izby naczelnej. Najwyższymi władzami są Zjazdy (odpowiednio okręgowy i krajowy)

 

izby okręgowe

 organy izb

izba naczelna

okręgowy zjazd lekarzy
krajowy zjazd lekarzy
okręgowe  rady lekarskie

naczelna rada lekarska
okręgowa komisja rewizyjna

naczelna komisja rewizyjna
okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej   naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej
okręgowy sąd lekarski   naczelny sąd lekarski

izby sprawują swą funkcję przedstawicielską poprzez delegatów wybieranych co 4 lata

Print Friendly, PDF & Email