Partner czy strażnik?

Written by admin on 26 kwietnia 2009. Posted in Sanepid

 przepisy sanitarne istotne dla gabinetów medycznych wymogi stawiane przez inspekcję sanit.
dyskusja nad niektórymi z nich-zobacz

 

Całość naszych obowiązków, będących pod nadzorem inspekcji sanitarnej podzielić możemy na 4 działy :

  • Profilaktyka zakażeń
  • Gospodarka odpadami
  • Ochrona radiologiczna
  • BHP w związku z profilaktyką zranień (obowiązuje przedsiębiorców zatrudniających personel narażony na zranienia)

 

 

Każdy z nich jest pochodną innej ustawy i wydanych do niej rozporządzeń. zobacz zestawienie

 

 Dokumentacja działań w zakresie profilaktyki zakażeń >>>

 Gospodarka odpadami >>>

 Ochrona radiologiczna >>>

 Profilaktyka zranień  >>>

zobacz też Opłaty środowiskowe >>>

 

 

Wzrasta aktywność połączonych sił inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska. Polska jest w tyle za Europą w dziedzinie gospodarki odpadami. Będzie trzeba płacić do Unii kontrybucję za niesegregowanie odpadów. Może właśnie stąd taki front. Sumiennej selekcji odpadów niebezpiecznych należy oczywiście przyklasnąć. Gorzej jeśli tu i ówdzie dochodzi do niepotrzebnego mnożenia nie tyle przepisów co wymogów stawianych na podstawie zaleceń a czasem pobożnych życzeń. Co jest obowiązującym prawem a co prawem powielaczowym?

 Kontrole przeprowadzane przez inspekcję sanitarną Wymogi sanitarne wobec radiologii stomatologicznej    

 

 

 

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna:

Print Friendly, PDF & Email