Dwa Apele Zjazdu WIL

Written by admin on 17 kwietnia 2017. Posted in Samorządność

 

Obecne Zjazdy Lekarzy to już nie to co kiedyś. Prawdę powiedziawszy z lekkim niedowierzaniem patrzę jak pomału coraz bardziej w Delegatach wygasa inwencja. Ze zjazdu na zjazd coraz skromniejsze wystąpienia w dyskusji. Niewiara, że dyskusja coś da? No ale jeśli tak, to po co sie spotykać ? Na ostatnim Zjeździe WIL owszem-mówiło się o systemie i jego pozornej reformie, ale w zasadzie temat "pociągnęli" zaproszeni eksperci.

Wspomnieć chę o dwóch Apelach podjętych przez Zjazd. Tym bardziej, że póki co , próżno ich nawet szukać na oficjalnej stronie Izby. Ponieważ były to jedyne 2 głosowane projekty i obu jestem autorem- pokrótce wspomnę o nich na mojej własnej witrynie.  Nic wiekopomnego, broń Boże- etap projektów "strzelistych" mam już chyba za sobą.

Do Komisji Uchwał i Wniosków ostatniego Wielkopolskiego Zjazdu Izby Lekarskiej zgłosiłem projekty 2 apeli :

1/ pierwszy wiąże się z pewnym „rozkrokiem” , w którym znalazły się praktyki nie będące pewne czy informatyzować się z końcem roku, czy nie.

W rzeczy samej dziwna sytuacja- obowiązuje przepis ,na mocy którego 1 stycznia 2018 wchodzi w życie obowiązek wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

Z drugiej strony , termin przesuwany już dwukrotnie, no i kompletna cisza w temacie . Niedawno pisałem o wieściach z Brukseli– ponoć jest szansa na dokończenie projektów za środki unijne . Pisałem wówczas, że warto wykorzystać te wieści aby zagadnąć Ministra Zdrowia o plany względem obowiązku EDM. Inaczej bowiem przygotowuje się z punktu widzenia MZ tak wielką zmianę gdy nie ma szans na płaszczyznę wymiany danych pomiędzy gabinetami, a inaczej gdy takie szanse niespodziewanie odżywają.

Dlatego zgłosiłem projekt tego Apelu , którzy został przyjęty.

Jest na stronie Komisji Stomatologicznej WIL

 

2/ Co do drugiego projektu- dotyczy spraw lekarzy korzystających z emerytury. Czułem, że nie należy z tym tematem zwlekać. Jeszcze się na emeryturę nie wybieram, ale od samego uchwalenia w 2014r nowej uchwały o składkach członkowskich nie mogę się nadziwić, że tak w sumie prężne i powszechnie szanowane środowisko emeryckie pozwala na utrzymywanie kuriozalnego zapisu w tej uchwale.

Co prawda to nie ten kaliber sprawy jak pamiętna próba kierownictwa NRL w 2010r obdarzenia emerytów płaceniem polis OC na emeryturze- no to był niezły skandal- ale przecież nie w tym rzecz żeby sie pocieszać.

O który więc przepis uchwały o składkach chodzi?

§3 1. Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje na podstawie niniejszej uchwały w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:

1) ukończył 75 lat;

2) został skreślony z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;

3) złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.

[…]

Sens tego przepisu jest taki : składka staje się zerowa dopiero w wieku 75 lat. Być może lekarze niedługo będą zmuszeni przechodzić w tym właśnie wieku na emeryturę, ale wypada przypomnieć , że nie wszyscy będą mieli tyle sił i  że urzędowy wiek, w którym można przejść na emeryturę to 60 i 65 rok życia.

Tak więc od przejścia na emeryturę do 75 roku życia emeryt może nie płacić składki o ile poza emeryturą nie ma żadnych przychodów (już nawet nie dochodów)będących podstawą opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym celu musi złożyć oświadczenie o nieosiąganiu takich przychodów.

Teraz wyobraźmy sobie, że emeryt- lekarz przechodzi na emeryturę z jakimś majątkiem, który lokuje bezpiecznie. Nie wiem..wynajmuje komuś mieszkanie, zakłada lokaty (kiepsko oprocentowane) lub kupuje obligacje czy jednostki funduszy. Wszystko jedno, może nawet wynajmować sąsiadowi garaż i już jest płatnikiem podatku dochodowego. I od razu płacić musi pełną 720-złotową roczną składkę na izby lekarskie (niezależnie, że od tych trudnych i czasem ryzykownych inwestycji płaci państwu "podatek Belki") .

I to wszystko w najbardziej wrażliwym okresie, gdyż zapewne w tym okresie lekarz -emeryt zmaga się z własnymi rozterkami czy dobrze zrobił pozwalając sobie na taki „kaprys” jak  odejście z pracy. W poprzednim stanie prawnym emerytów obowiązywała w tym okresie 10 złotowa składka miesięczna. I to chyba funkcjonowało dobrze.

Ktoś powie: no tak, ale może nie wszyscy mają z czym pójść na emeryturę i nie wszyscy mają przychody? Odpowiedź może być tylko jedna- czy to jest stan przez nas pożądany? Tak widzimy przyszłość swoją w jesieni życia? Uzależnienie od ZUS?

Stąd projekt Apelu , również chyba jednogłośnie przyjętego.

Apel do NRL

Apel
XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 1 kwietnia 2017r
do Naczelnej Rady Lekarskiej
 

XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę w uchwale NRL z 5 września 2014r w sprawie wysokości składki członkowskiej.
Zjazd apeluje o zmianę w §3 ust.pkt.3 uchwały w stosunku do lekarzy emerytów poprzez zniesienie wyłączenia z przesłanek zwolnienia lekarza z obowiązku opłacania składki członkowskiej faktu osiągania przychodu ze źródeł  wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pożądanym ze wszech miar stanem winna być sytuacja, kiedy odchodzący na emeryturę lekarz posiada poza emeryturą oszczędności, które rozsądnie inwestowane dają mu dodatkowe zabezpieczenie. Obecny system podatkowy nakłada na zyski z tych inwestycji dość znaczny podatek. Niezrozumiałym jest, że z tego samego tytułu samorząd odmawia niepracującemu już w zawodzie lekarzowi zwolnienia z obowiązku składki.
 

Sekretarz                                            Przewodniczący

 

 

Andrzej Cisło

Print Friendly, PDF & Email