Spec-ustawa dot.poprawy jakości i dostępności

Written by admin on 13 września 2017. Posted in Legislacja

Ustawa dotyczy równiez stomatologii w zakresie organizacji gabinetów profilaktyi w szkołach i wdrożenia programu dentobusów

Nad projektem nie przeprowadzono konsultacji społecznych- trafił od razu na posiedzenie Rady Ministrów

Projekt z dnia : 12 września 2017r

strzalka_newsprojekt druki sejmowe | dzienniki ustaw | posiedzenia KZDR Sejmu
Przebieg procesu legisl. :   Artykuły:

2017-09-12 Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

  DRUK SEJMOWY 1820

2017-09-25 Dziennik Ustaw- ogłoszenie


 Infodent24:Ministerstwo Zdrowia: jest projekt ustawy, która uruchomi dentobusy

zaglądać do artykułów?

W artykułach znajdują się komentarze oraz opisy skutków proponowanych regulacji. Jest w nich również zwrotne odesłanie do właściwych opisów (takich jak ten) przebiegu procesu legislacyjnego.

 

 

Co do dentobusów :

– jeden na województwo

– udostępniany przez wojewodę świadzeniodawcy.

 

Z projektu ustawy wynika że czeka nas nowelizacja rozporządzenia koszykowego stomatologii i wprowadzenie do niego zakresu związanego z udzieleniem świadczeń w dentobusie, a następnie konkursy na udzielanie tych świadczeń.

 

Print Friendly, PDF & Email