Portale: w oczekiwaniu na epilog

Written by admin on 20 października 2017. Posted in Negatywna ocena lekarza

W lipcu 2015 r skierowałem do członków Krajowego Zjazdu Lekarzy opracowanie dotyczące konieczności podjęcia energicznych kroków w celu obrony praw lekarzy w kontaktach z portalami zakladającymi nam bez naszej wiedzy  profile. Na tych profilach pacjenci w sposób nieskrępowany i często nieadekwatny do przebiegu zdarzeń wyrażają swoje opinie o leczeniu a nawet o takich czy innych przymiotach lekarza.

znanyproblem cz. I 

Sprawę podniosłem następnie w sierpniu 2016r , podczas spotkania stomatologów-członków organów NIL (zwołane zostało po odwolaniu wiceprezesa-stomatologa).  Dowiedziałem się w odpowiedzi (prof.R.Krajewski) o prowadzonych rozmowach NIL z portalem.

W lipcu br skierowałem do Delegatów na KZL drugie opracowanie

znanyproblem cz. II 

W tekście tym opisuję wyroki , jakie zapadły przed WSA w Warszawie- wyroki korzystne dla środowiska lekarskiego 

tekst:"Portale- kolejne porażki GIODO-dwa wyroki WSA w W-wie"

Ponadto:

  • wskazałem na zupełnie niedopuszczalną praktykę zakładania technikom dentystycznym profili w kategorii i z wizytówką "lekarz stomatolog" 
  • poddałem w wątpliwość wiarygodność wpisów na przykładzie profilu nieżyjącego od 5 lat stomatologa, na którego profilu pojawiają się wpisy świadczące o zadowoleniu z leczenia w okresie 4 ostatnich lat.

Sprawę podniosłem konsekwentnie na posiedzeniu KS NRL w dniu 18.08.br.  

Skorzystałem z okazji, że na sali był prezes Hamankiewicz i zapytałem go wprost co wobec faktów ,które przytoczyłem w liście do krajowego Zjazdu Lekarzy ma zamiar zrobić Naczelna Rada Lekarska. W dyskusji, Prezes NRL :

  • 1/ wskazał mi na interes wielu lekarzy posiadania profilu na tym portalu a to w celu dość taniego , bo za 270 zł utrzymywania elektronicznej rejestracji pacjentów na wizyty 

  • 2/ poradził mi też czy też zaapelował do mnie ,że jeżeli znam przypadki nieeleganckiej polityki portalu wobec lekarzy , to mam je zgłaszać[sic!]

Odparłem , że oczywiście nie mam zamiaru nikomu utrudniać działalności leczniczej- niech sobie lekarze chętni do posiadania grafików online mają te grafiki ale niech obecność na tym portalu będzie stricte dobrowolna. Wskazałem prezesowi Hamankiewiczowi , że Naczelna Izba lekarska jest ustawowo zobligowana do obrony praw swych podopiecznych, choćby nawet ci którzy żądają tej ochrony byli w mniejszości i nie mam zamiaru pełnić roli stróża i pisać w poszczególnych pojedynczych przypadkach.

W przeddzień ostatniego posiedzenia NRL, tj 14 wrzesnia br Prezes NRL Maciej Hamankiewicz skierował pismo do członków Rady w tej sprawie.

Stwierdził, że Izba nie może być stroną w tych postępowaniach, potwierdził informację z sierpnia 2016r, że NIL prowadzi "rozmowy z portalem znanylekarz.pl" [?] i że w ramach tych rozmów portal zobowiązł się do usuniecia profili lekarzy, którzy sobie prowadzenia takiego profilu nie życzą.

Pismo Prezesa NRL do członków Rady 

Kilka z tez tego krótkiego w końcu pisma wymagaly komentarza i takowy niezwłocznie przekazałem Prezesowi i członkom Rady.

Stan obecny: nic się w sprawie nie dzieje, nie ma żadnej informacji o likwidacji profii techników, na stronie znanylekarz.pl nie ma żadnej informacji o zmianie regulaminu (a jedynie taką formę mógłby przybrać efekt "negocjacji" Prezesa Hamankiewicza) .

Nikt rozsądny nie będzie prowadził kampanii przeciw portalowi, który przybliża medycynę pacjentom, który miałby szansę zmniejszać lęk przed leczeniem.  Pytanie jednak o metody. Rzecz dotyczy w szerszym aspekcie niezalezności zawodów lekarskich oraz (co przesądzające) ochrony praw podmiotowych lekarzy (co potwierdził wyrok WSA w Wwie) .

Andrzej Cisło

Print Friendly, PDF & Email