Nie żegnamy się przecież…

Written by admin on 24 października 2017. Posted in Aktualności

Po  ponad ośmiu latach istnienia tej witryny przyszedł czas na decyzję o zaprzestaniu jej aktualizowania.

W żadnym razie nie skreślam żadnego słowa z tego, co tu napisałem.

Brak zależnej od nas samych struktury samorządowej kosztowało nas sporo, a  ostateczny , sumaryczny rachunek kosztów niestety wydaje się trudny do przewidzenia.
Powód główny decyzji to narastająca świadomość , że uczciwe i rzetelne  komentowanie nadchodzących wydarzeń musiałoby wyjść poza  nawet pogłębioną diagnozę […]. 
 
Nie porzucam dzieła bynajmniej z powodu poczucia osamotnienia, czy niezrozumienia- wręcz przeciwnie: myślę, że wśród moich Czytelników teza o konieczności zmian jest wyjątkowo dobrze ugruntowana.

 

Spośród ponad 3 tysięcy artykułów na tej stronie tylko znikoma ich część dotyczyła autonomii wyborów i struktur stomatologicznych w samorządzie. Zdecydowana większość to komentarze dotyczące legislacji, orzecznictwa, świadczeń publicznych ,zauważanych prób traktowania świata lekarskiego z pozycji siły- tak rozumiałem tę misję: częsta i rzetelna informacja, a poprzez pryzmat przedstawianych faktów wskazywanie na skutki braku elementarnej samodzielności.

 

O dobry samorząd warto się bić. Zadaniem korporacji zawodowej, zorganizowanej czy to w formie stowarzyszenia, związku, gildii czy obowiązkowej izby nie jest przekonywanie jak biedni i pokrzywdzeni jesteśmy. Nasza grupa zawodowa to ludzie z pewnością ponadprzeciętnie pracowici i zaradni. Zadaniem organów korporacji jest natomiast dbać o symetrię praw. O to, aby obowiązujące prawo, lub choćby praktyka jego opacznego stosowania nie  naruszały słusznych praw członków tej grupy. Z tym bowiem mało kto w pojedynkę sobie poradzi.
 
Pozostawiam więc w tym miejscu w formie dokumentów trzy podstawowe tematy: podstawy prawne postulatu autonomii, dziennik niecodziennego dialogu, symetria naszych praw i obowiązków.
 
 

 

Podstawy Postulatu 

 

 Czy to Dialog?

 

 

Symetria praw

Za okazane zainteresowanie prezentowanymi przez lata tezami – serdecznie dziękuję. Wszystkim Czytelnikom  życzę wszelkiej pomyślności i ciepło pozdrawiam.

Andrzej Cisło , 24 października 2017r.

Print Friendly, PDF & Email